Oppakken, vormgeven en verbindingen aangaan

Let's Create & Connect!

De fase van Create & Connect is jullie 2e grote stap in het realiseren van mooie creaties en werkzame tools. Die staan voor werkelijk nieuwe waarden, die bij jullie organisatie passen. Tijd om de verlangens en visie om te zetten in een ontwerp voor zulke tools, en de inbedding voor te bereiden. Welke het gaan worden, bepalen jullie natuurlijk zelf. Wil je inspiratie opdoen en voorbeelden zien, klik hier.

Voor wie?

Het gaat nu in principe om een vertegenwoordiging van het (top)management; en een toegewijde groep (in)formele leiders en changemakers uit de organisatie. Wie dat zijn, volgt uit fase 1.

Onderdelen

Minstens één groep is nodig. Dat kunnen er uiteraard meer zijn. Per groep 3 à 8 gemotiveerde personen die zich buigen over:

Eerst: wat is de scope in tijd, ruimte en budget?
Formule- en ontwerpsessies van Nieuwe Waarde Tools zoals op het gebied van geld/waarde, voedsel, energie.
Zelf maken/organiseren vs. investeren: wat is mogelijk vanuit de organisatie, wat is al in huis en wat niet? Welke constructie past het beste: aanschaf, lease, huur of anders?
Eigenaarschap: wie gaat dit aan, wie is (beoogd) eigenaar? Wie bevindt zich in de betrokken cirkel er omheen?
Het kernteam: enkele personen worden trekkers.
Communicatieproces: wat is nodig voor goede communicatie? Welke slimme verbindingen wil je leggen? Belangrijk dat er intern (meer) draagvlak komt, en je kunt uitwisselen met gelijkgestemden. Bedenk dat veel veranderingen vaak eerst door een kleine groep omarmd worden, en pas later door een grotere groep.

Onderdelen

Get (it) togethers zijn krachtige meetings van het kernteam en met enige regelmaat ook met de andere betrokkenen. Om te zorgen dat het verder gaat leven.

The art of playing …..het mag speels blijven, vrolijk. En: Playing with art. welke creativiteit, expressie en kunst wil naar boven komen?

Resultaten zijn:

  • Formule, ontwerp en plan van aanpak gereed.
  • Kernteam maakt goede start.
  • Investeringsplaatje is helder.
  • Er is een visie en aanpak voor betrokkenheid en verder draagvlak in de organisatie. Belangrijke relaties zijn aangegaan. Communicatieaanpak gereed.
  • Voorbereiding van fase 3: Tools, Teams & Taste.

Proces en begeleiding

  • Start is een intakegesprek: vaststellen vraag en verwachtingen van deze fase.
  • De begeleiding door Nieuwe Waarde Creaties is maatwerk. Dit hangt af van omvang en complexiteit van de gewenste tools; en van de al aanwezige talenten en mogelijkheden in jullie organisatie.
  • Evaluatiegesprek: wat heeft de fase van Create & Connect gebracht? Hoe verder naar fase 3: Tools, Teams & Taste?