Nieuwe waardecreaties en werkzame tools

Deze fase is de 3e grote stap in het realiseren van mooie nieuwe waardecreaties en werkzame tools. Welke dat worden, hebben jullie bepaald in fase 2. Wil je daarvoor inspiratie opdoen en voorbeelden zien, klik hier.

Voor wie?

Het gaat nu om in elk geval dezelfde groep als in de fase Create & Connect: een toegewijd geheel van (in)formele leiders en changemakers uit de organisatie. Nu komen er meer teams uit de organisatie bij kijken. Zowel om de tools mogelijk te maken, als om er verder als team van te profiteren. Het (top)management blijft natuurlijk ook nauw betrokken.

Onderdelen

Nu is er de nodige aandacht voor inbedding van de tools in het werkproces. Ook voor teambuilding: andere groepen in de organisatie ontdekken de meerwaarde van de tools voor hun teamproces.

Zorg voor volop beleving rond de nieuwe creaties en tools! Zoals met kunstuitingen en expressie. Met feestelijke momenten. Met kleur, geur en proeven...

Resultaten zijn:

  • Verdere invulling/inrichting van de tools.
  • Tools en hun waarde gaan leven. Je proeft zeā€¦neem dat maar letterlijk als het voedsel betreft!
  • Er zijn heldere instructies; er is een helder opleidingsplan, waar een stevige start mee is gemaakt.
  • Beheer & onderhoud is goed belegd. Uit het contact met de partner-leveranciers van Nieuwe Waarde Creaties blijkt wat nodig en handig is.
  • Indien gewenst vindt voorbereiding op fase 4 plaats: de doorgroei.

Proces en begeleiding

  • Start is een intakegesprek: vaststellen vraag en verwachtingen van deze fase.
  • Begeleiding van Nieuwe Waarde Creaties is net als in fase 2 maatwerk. Het hangt af van de omvang en complexiteit van de gewenste tools; en van de al aanwezige talenten en mogelijkheden in jullie organisatie.
  • Evaluatiegesprek: wat heeft de fase van Tools, Teams & Taste gebracht? Hoe verder naar fase 4: doorgroei?