Concrete voorbeelden

Wij geloven dat werkomgevingen kunnen transformeren tot bruisende plekken waar zelfvoorzienend (samen-voorzienend…) leven en produceren hoog in het vaandel staan.

Met zoveel mogelijk cocreatie met de natuur. Waarin het leven veel meer vloeiend en moeiteloos gaat.

Waar denken wij dan concreet aan? Enerzijds willen het niet teveel invullen, maar om toch een beeld te geven hier enkele voorbeelden….en wij zijn ook benieuwd naar jouw visie en fantasie! Want wij weten zeker dat er nog talloze andere heel vernieuwende manieren zijn en nog ontdekt gaan worden.

Voedsel

  • Jouw bedrijf heeft plek beschikbaar en geeft een regionale bio-teler de ruimte op en rond het bedrijf: een stuk grond, (een deel van) het dak, of zelfs een ruimte binnen, voor bv. Aquaponics: een combinatie van vissen en planten kweken in water. Deze teler stelt een deel van de oogst aan jullie ter beschikking.
  • Medewerkers gaan zelf op en rond het bedrijf meedoen en voedsel telen. Of het nu zelfstandig is, of onder begeleiding van zo’n teler.
  • Biologisch inkopen.
  • Medewerkers gaan thuis telen en nemen de oogst mee naar bv. de bedrijfslunch.
  • Ook buurtbewoners worden erbij betrokken en doen een deel van het beheer.
  • Uiteraard kan dit in elke combinatie.

Geld

Zuivering van hoe we omgaan met geld is eveneens een grote voorwaarde om deze planeet werkelijk te helpen. Denk aan complementaire munt/handelssystemen (lokaal/regionaal/ nationaal), kredietunies voor o.m. lagere kapitaalkosten, meer ruilhandel, en producten van de Blije B, een bank in oprichting. Zodra er een bankvergunning is zullen ze geen leningen verstrekken maar investeringen doen in mensen, bedrijven en organisaties. Op dewebsite is alle informatie beschikbaar zoals  via https://deblijeb.nl/faq.html, https://deblijeb.nl/producten/woning-leaseplan.html en  https://deblijeb.nl/doe-mee.

 

Energie

Vernieuwing van energievoorziening: is eveneens een cruciaal thema voor een betere omgang met de aarde, en dus met onszelf in feite. Denk daarbij aan (nieuwe) vormen van wind- en zonenergie, en apparaten uitgaande van ‘Vrije / Nulpunts-energie’. Bovendien gaat het op dit front ook om een gezond energetisch management van je bedrijfspand en terrein.