Hallo leider/changemaker, ga je het avontuur aan?

Van egosysteem naar ecosysteem

Duurzaamheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Sociale Innovatie zijn hot. Belangrijke bouwstenen voor de nieuwe eco-nomie: eerlijker ondernemen en samenwerken.

Willen jullie binnen en buiten je organisatie viervoudige waarde creëren in het nog duurzamer omgaan met bv. natuur, voedsel, geld, handel en energie?

Ben jij een leider of changemaker die blij wordt als je dat leest? Ga dan met ons in gesprek. En doe als eerste grote stap de Nieuwe Waarde Experience. Wat wij bieden is zeer geschikt voor elke Raad van Bestuur, Raad van Advies, MT, (staf)team die inziet dat hun organisatie en gebouw(en) nog duurzamer kunnen worden. Klik hier voor meer info over voor wie NWC opgezet is.

Denk dan specifiek aan anders omgaan met ons ecosysteem/natuur, voedsel(systeem), handelsketens en het geldsysteem die gebalanceerder, gezonder en lokaler mogen worden. Juist daar ligt een grote uitnodiging om in actie te komen. Jullie zijn een groep die verantwoordelijkheid neemt en een spannend avontuur aangaat. Buiten de gebaande paden.

Waardecreatie voor de eco-nomie

De intentie is bijdragen aan een nieuwe eco-nomie: een economie die echt eerlijk eco is. Een Nieuwe Waarde Creatie is een creatie die viervoudige waarde toevoegt aan zowel mens, organisatie, maatschappij als natuur. Waarbij we oog hebben voor zowel wat we nu concreet kunnen doen, als vooruit denken voor minstens 7 generaties.

Resultaten voor organisatie

Het is natuurlijk belangrijk wat het jullie als organisatie oplevert. Wel, een Nieuwe Waarde Creatie-proces draagt op 5 fronten bij aan jullie organisatie:

 1. Communicatieve organisatie
 2. Teams bouwen tools & tools bouwen teams
 3. Human Re-sourcing: HR-benefits
 4. Bijdrage aan duurzame transities
 5. Identiteit & positionering in de nieuwe eco-nomie
  Lees hier de toelichting op deze oogst van een Nieuwe Waarde Proces voor jullie organisatie.

Waardevolle principes

Voor ons zijn belangrijk: allereerst gelijkwaardigheid. Dat er vele manieren zijn om een nieuwe eco-nomie te creëren. Keuzevrijheid. Bovendien vinden we dat wat we creëren in essentie van binnen uit komt. Ook belangrijk is de balans hoofd-hart-handen: noodzakelijk voor gezondheid van mens en systeem. We zijn onlosmakelijk deel van de natuur. We zijn benieuwd: wat zijn jullie principes?

 

'Ok, ik snap waar dit over gaat. Hoe kunnen wij als organisatie een Nieuwe Waarde Creaties-proces doen?'

Laten we eerst kennismaken. In een traject bieden we vervolgens 4 fasen:

 1. Verlangen & Visie (klik voor meer): eerst doen we de Nieuwe Waarde Scan om te kijken wat er leeft. Vervolgens beleef je met elkaar de Nieuwe Waarde Experience: een geheel van 2 of 3 levendige meetings, of een 24 uurs. Doel is identificeren wat jullie als organisatie echt graag wensen en welke toekomstvisie voor jullie klopt. Welke plek wil je innemen.
 2. Create & Connect (klik voor meer): nu ga je de nieuwe waardecreaties en tools vormgeven en de realisatie voorbereiden. Je legt ook de daarvoor benodigde verbindingen intern en extern.
 3. Tools, Teams & Taste (klik voor meer): in dit stadium ga je de tools verder inrichten. Meer teams dan het start team gaan er mee werken. Je gaat samen ervan profiteren en genieten! Zoals ook je eigen oogst proeven daar waar het om voedsel gaat.
 4. Doorgroei (klik voor meer): de nieuwe creaties en tools breiden uit. Ze krijgen verdere betekenis en impact, binnen en buiten de organisatie. Dat werken we aan het einde van fase 3 met elkaar uit.

Hier lees je welke waarde dit hele proces jullie oplevert.

Graag gaan we een waardevolle relatie met jullie aan. Eén waarin we elkaar werkelijk zien, onszelf zijn en zowel bedrijfsdoelen als onze eigen drijfveren, verlangens en patronen inbrengen.

Wat zijn onze diensten in het kort?

 

 

 • Inspiratie en strategisch advies: toewerken naar een plek in de nieuwe eco-nomie: een economie gebaseerd op overvloed, gelijkwaardigheid en vertrouwen.
 • Eco-punctuur: de essentiële punten van de organisatie ‘drukken’ en balanceren, om een nieuwe economische en ecologische balans te vinden.
 • Procesbegeleiding: avontuurlijke learning journey aangaan. Vormgeven aan integrale duurzaamheid.
 • Het leveren van passende tools: nieuwe waardecreaties en bewustzijn ankeren op het werk >

Voorbeelden van tools

Wat bedoelen we met Nieuwe Waarde Tools? Methodieken, fysieke tools/dragers, nieuwe handelsstromen, samenwerkingen en systemen, digitale tools et cetera. Dit als concrete vorm van nieuwe waardecreaties. Inspiratie en bewustzijn moeten kunnen landen en ankeren. Dit is een oneindig proces, want in de aarding komen er weer nieuwe inzichten naar boven.

Zoals gezegd, in principe is het arsenaal aan vormen en instrumenten onbegrensd. Uiteraard geven wij zelf ook aan waar wij concreet aan denken: klik hier. Zodat je inspiratie vindt en zelf wellicht nog makkelijker op ideeën komt. Dat betreft dan belangrijke 3 duurzaamheid-thema’s: natuur en voedsel, geld/economie en energie.

Welke thema's leven er in jullie organisatie?