Meld je aan

Wat is jouw verlangen?

Waar zie jij kansen voor stevige vernieuwing waar je op dit moment geen mensen, budget, draagvlak/motivatie en/of connecties voor vindt? Dan is het tijd voor actie. Voor nieuwe waardecreatie. Vanuit kruisbestuiving van mensen en thema’s.

Meld je hier aan voor de Nieuwe Waarde Experience op 31 mei en 21 juni.

  1. Jouw investering voor deelname is per meeting € 36 ex 21% BTW, incl. catering/locatie.
  2. Daarbovenop stellen we voor dat je bijdraagt aan het ‘Stimuleringsbudget Nieuwe Waarde Creaties’ met € 18 per meeting of meer. Doel is waardecreatie.

Toelichting 1

Dit is een pilotprijs. Deze zal bij volgende meetings hoger zijn. We zijn daarbij wel van plan te gaan experimenteren met waardes en deelnameprijzen.

Om rekening te houden met ieders bestedingsmogelijkheden. (iedereen heeft wat ons betreft intrinsiek hetzelfde, grote creatievermogen los van geld. Geld is tijdelijk. We hebben er echter nu wel mee te maken.)

Toelichting 2

Dit bedrag neem je contant mee. Reden is dat het lastig bleek nu twee geldstromen te realiseren via 1 e-ticket-account. (Met de uitbouw van de organisatie wordt dat waarschijnlijk anders).

50% van de ingebrachte gelden (tot en met deelname aan de realisatiegroepen) worden uitgekeerd. Veelbelovende projectvoorstellen uit die groepen krijgen elk een deel daarvan, als stimulans voor (verdere) uitvoering van hun plan. Besluitvorming daarover gebeurt op basis van open communicatie met deelnemers. Waarbij het team Nieuwe Waarde Creaties knopen zal doorhakken.

Criteria voor uitkering zijn op hoofdlijnen:

  • Het voorstel is gebaseerd op een brandend verlangen.
  • Het is vernieuwend: jij, of als groep deelnemers, komt met een plan voor waardecreatie, waar meerdere mensen / organisaties van profiteren. Er wordt nieuwe waarde gecreëerd, en niet alleen financieel.
  • Het is / lijkt (simpel) hanteerbaar en haalbaar.

De andere 50% vormt de basis voor stimuleringsgelden in de volgende ronde Nieuwe Waarde Experiences en realisatiegroepen. Zo wordt er voortgebouwd op elkaar.

We staan zeer open voor suggesties om dit stimuleringsbudget te laten groeien, mogelijk tot een fonds. Daar hebben we hulp bij nodig. Laat ons weten wat jij kunt betekenen.

En als je bijvoorbeeld een bestaand fonds weet dat ongeveer dezelfde doelstellingen heeft, laat ons ook dat aub weten.