Meld je aan

Wat is jouw verlangen?

Waar zie jij kansen voor stevige vernieuwing waar je op dit moment geen mensen, budget, draagvlak/motivatie en/of connecties voor vindt? Dan is het tijd voor actie. Voor nieuwe waardecreatie. Vanuit kruisbestuiving van mensen en thema’s.

  1. Aanmelden voor de Experiences in het najaar kan binnenkort.

2. Op woensdag 21 juni a.s. organiseren we een speciaal event in Zeist: de Nieuwe Waarde Zonnewende. Ontvangst vanaf 17 uur, start 18 uur, einde 21 uur. De zonnewende is altijd een krachtig moment voor transformatie. Voor viering van de zomer, de zon, van het volle leven.
Dit keer staat deze dag ook in het teken van waardecreatie, vanuit ons hart. Vanuit het verlangen vormen van bedrijvigheid te creëren en uit te bouwen die het geheel dienen en niet exploiteren. En dat nu op een zomerse, feestelijke en speelse manier.

Deelname als je krap bij kas zit: € 9  (incl. BTW)

Deelname als je ruimer bij kas zit: € 18  (incl. BTW)

Deelname als je ruim bij kas zit: € 27  (incl. BTW)

Alle prijzen incl. BTW, excl. € 1 ticketkosten.

Verder kun je meedoen aan het Stimuleringsbudget Nieuwe Waarde Creaties. Zie onderaan op deze pagina.

Over onze prijzen

We experimenteren met waardes en deelnameprijzen. Dit om rekening te houden met ieders bestedingsmogelijkheden. Iedereen heeft wat ons betreft intrinsiek hetzelfde, grote creatievermogen los van geld. Geld is tijdelijk. We hebben er echter nu wel mee te maken.

Over Stimuleringsbudget Nieuwe Waarde Creaties

Dit budget is een soort fonds dat we zijn gestart op 31 mei 2017. We waarderen het enorm als je hieraan bijdraagt. Dit kan ook weer bij jouw project/onderneming terugkomen.

50% van de ingebrachte gelden (tot en met deelname aan de realisatiegroepen) worden op korte termijn uitgekeerd. (De rest later, zie onder.) Veelbelovende projectvoorstellen uit die groepen krijgen elk een deel daarvan, als stimulans voor (verdere) uitvoering van hun plan. Besluitvorming daarover gebeurt op basis van open communicatie met deelnemers. Waarbij het team Nieuwe Waarde Creaties knopen zal doorhakken.

Criteria voor uitkering zijn op hoofdlijnen:

  • Het voorstel is gebaseerd op een brandend verlangen.
  • Het is vernieuwend: jij, of als groep deelnemers, komt met een plan voor waardecreatie, waar meerdere mensen / organisaties van profiteren. Er wordt nieuwe waarde gecreëerd, en niet alleen financieel.
  • Het is voldoende (eenvoudig) hanteerbaar en haalbaar.

Jouw bedrag voor het 'Stimuleringsbudget Nieuwe Waarde Creaties' breng je overigens contant in. Reden is dat het in deze fase lastig is twee geldstromen te realiseren via 1 e-ticket-account. Met de uitbouw van de organisatie wordt dat waarschijnlijk anders.

De andere 50% vormt de basis voor stimuleringsgelden in de volgende ronde Nieuwe Waarde Experiences en realisatiegroepen. Zo wordt er voortgebouwd op elkaar.

We staan zeer open voor suggesties om dit stimuleringsbudget te laten groeien, mogelijk tot een fonds. Daar hebben we hulp bij nodig. Laat ons weten wat jij kunt betekenen.

En als je bijvoorbeeld een bestaand fonds weet dat ongeveer dezelfde doelstellingen heeft, laat ons ook dat aub weten.