Nieuwe Waarde Experience

De Nieuwe Waarde Experience bestaat uit meerdere onderdelen. Met inspirerende en ervaringsgerichte werkvormen en uitwisseling word jij actief ondersteund en begeleid in het uitwerken en realiseren van jouw droom, jouw onderneming. We creëren samen een sterke, voedende energie. De combinatie van individuele inspiratie en activatie, met de gerichte follow up, is uniek.

Elke meeting kent max. 25 deelnemers. Zo krijgt ieder de aandacht die h/zij verdient.
Je kunt een ticket kopen voor meeting 1 en 2.
Je kunt ook eerst een ticket kopen voor meeting 1 en daarna beslissen over meeting 2.
Je kunt meeting 2 alleen volgen als je hebt deelgenomen aan 1.

Meeting 1: jouw verlangen voor vernieuwing

Programma op hoofdlijnen:

15.45: Ontvangst met koffie/thee en versnapering
16.00: Opening
16.30: Op reis in je verlangen voor vernieuwing, met beweging, voelen, je laten verrassen.
18.00: Voedzame maaltijd
18.45: Vervolg, waaronder sessies kleine groepen, carrousel o.i.d.
Wat is je thema, je vraag? Verlangen en thema uitwisselen.
20.00: Plenaire afsluiting: wat leeft er, wat raakte je? Wat wil er ontstaan? Incl. energizer
20.30: Einde

Locatie: mooie locatie op de groene Utrechtse Heuvelrug.

Meeting 2: op pad met jouw creatie

Programma op hoofdlijnen:

15.45: Ontvangst met koffie/thee en versnapering
16.00: Opening
16.30: Op pad met jouw verlangen, waar wil het heen en wat vraagt het van jou? Ben je bereid?
18.00: Voedzame maaltijd
18.45: Vervolg, waaronder sessies kleine groepen, carrousel o.i.d.
Wat is er nodig, wat zijn je vervolgstappen?
Start kiezen vraag/thema en groepsvorming follow up in de Realisatiegroepen.
20.00: Plenaire afsluiting: wat leeft er, wat wil er ontstaan?
20.30: Einde

Locatie:  mooie locatie op de groene Utrechtse Heuvelrug.

Na meeting 1:

  • Is jouw verlangen voor vernieuwing flink aangewakkerd – vanuit jouw eigen energie en frequentie.
  • Is jouw vertrouwen dat jij dat verlangen kan realiseren gegroeid, meer dan je voor mogelijk hield.
  • Heb jij helder wat je onderwerp of thema is, en waar je dat zou kunnen realiseren.
  • Wij brengen inspirerende praktijkvoorbeelden in van vernieuwing. Bv. op het gebied van voedselvoorziening, energie, financieel, sociaal-economisch en nieuw organiseren.

Na meeting 2:

  • Heb je een helder en meer gespecificeerd beeld van het pad dat jij loopt en gaat lopen om jouw verlangen concreet te manifesteren.
  • Kun je als follow-up instappen in een realisatiegroep van 4 tot 6 personen. Je gaat elkaar actief steunen in een nieuwe waardecreatie. Zie ook Realisatiegroepen. Wij kunnen die groepen begeleiden, of je doet dat zelf. Hoe dan ook dragen we desgewenst in die fase waardevolle contacten aan.
  • Heb je toegang tot een waardecreërend stimuleringsbudget. Dit start en zal verder groeien.
  • Heb je toegang tot een netwerk van gelijkgestemden.

Heb je interesse in een Nieuwe Waarde Experience? Er komen na de zomer nieuwe events:

Groep 2 op dinsdagen: Meeting 1 op 26 september, meeting 2 op 10 oktober.

Groep 3 op donderdagen: Meeting 1 op 5 oktober, meeting 2 op 26 oktober.

Laat je gegevens achter voor onze mailinglist. We bieden ook mogelijkheden In Company. Klik hier voor informatie daarover.

Verder organiseren we op woensdag 21 juni een speciaal event: de Nieuwe Waarde Zonnewende. Ontvangst vanaf 17 uur, start 18 uur, einde 21 uur in Zeist. De zonnewende is altijd een krachtig moment voor transformatie. Voor viering van de zomer, de zon, van het volle leven. Dit keer staat deze dag ook in het teken van waardecreatie, vanuit ons hart. Vanuit het verlangen vormen van bedrijvigheid te creëren en uit te bouwen die het geheel dienen en niet exploiteren. En dat nu op een zomerse, feestelijke en speelse manier.