Nieuwe Waarde Scan

Elke creatie begint met observatie

Over de Nieuwe Waarde Scan

Een efficiënte manier om in korte tijd bruikbare informatie te verzamelen over onder meer:

  • Waar staan jullie? Fase in ontwikkeling als organisatie.
  • Wat er leeft in de organisatie in het algemeen: werkklimaat, marktpositie, ambities, verlangens en belangen.
  • Welke thema’s er leven met name waar het gaat om de toekomst, duurzaamheid, en waardecreatie.
  • Behoeften, vragen en verwachtingen van sleutelspelers.
  • Scope in tijd en ruimte.
  • Gewenste uitgangspunten en mogelijke constructie financieel waar het gaat om Nieuwe Waarde Tools.

Opzet in het kort

De scan is een vooral kwalitatief onderzoek in de vorm van:

  • een aantal gesprekken/interviews met sleutelpersonen
  • observatie op en rond de werkvloer

 

Op basis van het intakegesprek stellen we samen vast welke sleutelpersonen (key players) daarvoor in aanmerking gekomen. Uiteraard kunnen we specifiek inzoomen op bepaalde inhoudelijke aspecten.

De resultaten worden besproken met de opdrachtgever en geven richting aan de invulling van de vervolgstappen, allereerst de Nieuwe Waarde Experience.