Realisatiegroepen

Leuk, één of meerdere inspirerende meetings….en dan? Vaak is er geen follow up. Wat ons betreft wel, en dus zijn er realisatiegroepen: met 4 à 6 mensen werk je samen aan de hoogst mogelijke uitkomst. Follow The Future toegepast in jouw leef- en werkomgeving, o.b.v. eigen verantwoordelijkheid en autonomie en authenticiteit.

Motto: ‘Je hoeft het niet alleen te doen, wel zelf’.

Jij ontwikkelt met hulp van je groep een concrete vormgeving van jouw verlangen en plan/ontwerp, als nieuwe waardecreatie. Dat kan al direct na een Follow Your Future Experience. Denk daarbij ruim. Mogelijk weet je al een concrete toepassing. Of je zoekt voorbeelden en inspiratie.

Wij brengen praktijkvoorbeelden in op basis van deze belangrijke thema’s voor vernieuwing:

  1. Voedselvoorziening.
  2. Energievoorziening, zoals Vrije Energie apparaten.
  3. Geld, geldsysteem en handelssystemen.

Nieuwe Waarde Creaties kent organisaties en mensen die hier ervaring mee hebben.

Waarde creëer je volgens ons wanneer je dit als groep praktisch invult. Vanuit een bodem van waardering voor jezelf en de ander, en van ieders talent en verlangen.

Het onzichtbare wordt zichtbaar en tastbaar. Je gaat het belichamen en leven. Je gebruikt daarbij elkaars deskundigheid. Juist van mensen met verschillende achtergronden.

Wat kun je concreet doen?

  1. Zelf een serie meetings organiseren met jouw groepje. Bv. elke twee tot vier weken, gedurende een aantal maanden. Dat kan natuurlijk prima deels online (Skype, Google Hangout) als reistijd een issue is.
  2. Idem, met ons erbij. Wij begeleiden dan bijvoorbeeld twee meetings van 2 uur, plus voorbereiding, inzet in ons netwerk en nazorg (*). Of meer, als je wilt.
  3. Of een andere benadering…als je maar doorpakt en ons op de hoogte houdt.

Jij bepaalt zelf wanneer je deze meetings start. Dat kan direct na een Follow Your Future Experience. Op een locatie die je zelf organiseert. Ingevuld zoals jij wilt. Hoe dan ook, in alle gevallen vinden we het erg fijn als je proces en resultaten deelt met ons. Dat is erg leerzaam voor anderen.

.

(*) Kosten van onze inzet daarvoor op aanvraag. Tevens ook hierbij bijdrage voorgesteld aan het ‘NWC Stimuleringsbudget’ (zie uitleg daarvan hier). Wij komen dan steeds met twee begeleiders en kijken & voelen intensief mee. Afgestemd en gefocust op wat jullie dromen vragen. Niet als guru’s noch ‘inhoudsexperts’, maar dienstbaar als meekijkers, meevoelers en scherpstellers.

Onze begeleiding in realisatiegroepen: prijs op aanvraag.

Aanmelden daarvoor kan vanaf eind september. Nadere informatie daarover volgt.

Na de follow up in de realisatiegroepen:

  • Heb je concrete ervaring met de manifestatie van je echte toekomstverlangen. Je hebt daadwerkelijk stappen gezet om jouw toekomst te volgen, en je ziet al dingen terug om je heen die resoneren daarmee.
  • Heb je allerlei inspiratie en input voor meer innovaties en toepassingen. In of buiten jouw organisatie.
  • Heb je, via ons en andere deelnemers toegang tot waardevolle kennis en contacten zoals experts op themagebieden, bruggenbouwers, en waar mogelijk ook suggesties voor potentiële sponsors/investeerders etc.

Ons netwerk

In allerlei sectoren en plekken hebben wij waardevolle contacten die we kunnen aandragen als dat de realisatie van jouw verlangen gaat helpen. Zowel in de commerciële dienstverlening, techniek, industrie, zorg, onderwijs, als diverse vernieuwende platforms zoals Global Vision Sharing Network, Nederland Kantelt, Sustainocratie, De Burger Beweging, Nieuw Organiseren, en meer. Denk ook aan kleinschalige, innovatieve werk- en/of woon/leefcommunities in en buiten Nederland die al sterk de Nieuwe Samenleving belichamen. En die van daaruit ook jou en je organisatie kunnen inspireren. Off the grid meets the corporate world……