Viervoudige waardecreatie met circulair geld en handel

Een duurzame ECO-nomie

Circulaire bedrijfsvoering

Op het gebied van geld, handel en economie zijn er vele concrete manieren om jullie organisatie een duurzame boost te geven. Zolang geld zo cruciaal is in onze economie, is hiermee aan de slag gaan onmisbaar voor integrale duurzaamheid, nietwaar. Voor werkelijke circulariteit in de bedrijfsvoering.

Stel dus dat jouw organisatie duurzaam handel drijft met gelijkgestemde partners in een nieuwe waardeketen: circulair en rentevrij. Zie ‘ns voor je dat jullie naast de euro een ander betaalmiddel inzetten, om onafhankelijker te worden van bestaande banken. Dat kan al, wist je dat?

Welkom in de sfeer van circulair geld, nieuwe handelsketens, wederkerigheid (deeleconomie), geefeconomie, en nieuwe vormen van sociaal-economische zekerheid. In welke (w)aarde wil jij zaaien? Zoek jij ook vormen van waardecreatie die bijdragen aan zowel mens, organisatie, maatschappij als natuur?

Voordelen zijn onder meer: handelssystemen lokaal/regionaal/ nationaal die onderling loyaliteit vergroten, kredietmogelijkheden (zoals kredietunies) voor o.m. lagere kapitaalkosten, meer ruilhandel.

Onder volgen drie voorbeelden >>

1. United Economy: Let’s make a better economy

 ‘United Economy is een duurzaam handelsnetwerk. Voor gelijkgestemde bedrijven die elkaar sterker maken en onderling groen zakendoen vereenvoudigen. (…) Met onze onderlinge munt, de United: een zuiver ruilmiddel, zonder rente en speculatie. Een munt die steeds wordt uitgegeven aan producten en diensten binnen het United Economy netwerk, en dus keer op keer ten goede komt aan de deelnemende bedrijven. Het bedrijvennetwerk van United Economy én het circulair betaalmiddel de United, versterken samen onze economie en elke deelnemer.’ Zie ook www.unitedeconomy.nl.

Wat deelname oplevert? ‘Circulair geld is een krachtig instrument voor het ontstaan van een grote markt voor duurzaamheid. Onze ambitie is dat alle waardengedreven bedrijven in Nederland op vanzelfsprekende wijze met elkaar verbonden zijn. Zo wordt een duurzame markt zichtbaar met tienduizenden bedrijven en consumenten. Waarbij zij steeds opnieuw de verbindende kracht van circulair geld ervaren.

'Een duurzame markt ook waar instanties, organisaties en overheden groen inkopen, in de wetenschap dat hun koopkracht langdurige positieve impact in de keten genereert. Circulair geld is dan hét ruilmiddel voor de steeds grotere groep ondernemers die vindt dat echte waardecreatie is waar ondernemen om draait. Wat een bedrijf voor de klant, voor de omgeving en voor de medewerkers betekent, dáár gaat het om.’

Nieuwe Waarde Creaties is deelnemer aan dit netwerk, samen met tientallen andere waardegedreven (vooral grotere) ondernemingen. Sluiten jullie je ook aan?

2.

Is in onze beleving een veel betere en betaalbaardere AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) voor ondernemers dan de gangbare.

Inkomen bij ziekte? Je netwerk dekt je. Easy does it.

Voor ZP-ers dus. Maar ook een bedrijf / organisatie kan hier een nieuwe waardecreatie mee realiseren:

  1. Ten eerste kun je principes en elementen van dit voorbeeld overnemen en zo een bijdrage leveren aan het Nieuwe Verzekeren: verzekeren met elkaar, vanuit wederkerigheid. Zoals het ooit bedoeld en opgezet is: de mutualiteiten. Dat vraagt natuurlijk de nodige uitwerking. Maar denk er in eerste instantie ‘ns over na, zeker als je een groot bedrijf vertegenwoordigt met veel verzekeringskosten.
  2. Overweeg ‘ns Common Easy mogelijk te maken voor je toenemende flexibele schil van ZP-ers. Bv. door hen de eerste paar maanden het lidmaatschap aan te bieden. Uniek gebaar en statement, dat voor nog grotere loyaliteit zal zorgen.
  3. Een DGA kan zelf deelnemer zijn.

Zie ook www.commoneasy.nl

Nieuwe Waarde Creaties is deelnemer aan deze tool, tevens netwerk. Samen met 500 andere waardegedreven zelfstandig ondernemers. Sluiten jullie je ook aan?

3. B of Joy: zeer vernieuwende bank (i.o.)

‘B of Joy ('De Blije B' in Ned.) is een burgerinitiatief van professionals. Wij introduceren de waardevaste munt URA. Zodra wij meer dan 10.000 leden hebben, vragen wij een bankvergunning aan. Wij doen niet aan rente en zijn daarmee het eerste echt duurzame financiële initiatief van Europa. Rente is parasitair.
Het veroorzaakt tekorten en crises, ook onze huidige. In plaats van rente geven wij Financieel, Ecologisch, Emotioneel en Sociaal rendement, op basis van natuurlijke groei. Wij investeren in lokale economieën en duurzame projecten, voor een gezonde en rechtvaardige samenleving. Een bank van, voor en door de mensen, waarbij we weer zelf ons geld gaan beheren.

‘Sparen, investeren en renderen met B of Joy. In tegenstelling tot de huidige banken geven wij als volreserve bank niet meer uit dan wij in kas hebben. Naast financieel rendement geeft B of Joy rendement op Ecologisch, Emotioneel en Sociaal gebied. Wij investeren in de lokale economie, in innovatie en in het Midden- en Kleinbedrijf. De ruggengraat en motor van onze economie. De B van B of Joy staat niet alleen voor Bank. Het staat ook voor Bewustzijn, Burger en Beweging. >>>

  • 'Met onze nieuwe hypotheekvormen bespaart men op 30 jaar gemiddeld 100.000 euro aan rente, bij een huizenprijs van 230.000 euro. Door de afschaffing van rente en het uitsluitend werken met rendement, zijn we het eerste echte duurzame financiële initiatief van Nederland.
  • Via het Bail-free spaar- en investeringsprogramma beschermen wij vermogens vanaf 100.000 euro tegen grijpgrage handen uit de politiek, EU en banken. Het vermogen gaat de samenleving dienen en is waardevast. Dat is mede dankzij het rendement dat B of Joy geeft.
  • B of Joy leden hebben toegang tot de URA munt, ledenmarktplaats, bedrijvengids en inkoopcollectief die verbinding maakt, kosten bespaart en omzetten verhoogt. Ieder lid is mede-eigenaar, heeft één stem inspraak en recht op rendement en een referendum.’

Lees meer op www.deblijeb.nl

 

Nieuwe Waarde Creaties is certificaathouder en daarmee supporter van dit initiatief. Samen met duizenden andere waardegedreven grote en kleine ondernemingen en particulieren. Sluiten jullie je ook aan? Zorg je dat ze de bankvergunning kunnen aanvragen om echt te starten?